• Fevk Hukuk & Danışmanlık
    Deneyimli avukat kadrosu ile sizlerle birlikteyiz.

  • Fevk Hukuk & Danışmanlık
    Deneyimli avukat kadrosu ile sizlerle birlikteyiz.

Uzmanlık

Fevk Hukuk & Danışmanlık deneyimli avukat ve danışman kadrosuyla hukuk hizmeti sağlamaktadır.

Deneyim

Geçmişten günümüze gelişerek hukuk ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Başarı

Türkiye'nin gelişen ve dünyaya entegre olan ekonomisi ve bu kapsamda çeşitlenen hizmet taleplerine cevap verebilmek amacıyla uzman kadro ile hizmetinizdeyiz.

Hizmetlerimiz

Çeşitlenen hizmet taleplerine cevap verebilmek amacı ile Fevk Hukuk bünyesinde, hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Sizler için buradayız...

Hizmetlerimiz

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Fevk Hukuk & Danışmanlık, müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Fevk Hukuk, soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

Arabuluculuk

Arabuluculuk

Fevk, Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlı olarak çalışan – uzman arabulucu kadrosu ile aşağıdaki hususlarda gerek müvekkillerimize ait taraf vekilliği gerekse de ihtiyari arabuluculuk hizmeti vermektedir.

Birleşme & Devralma

Birleşme & Devralma

Fevk, uzun zaman içerisinde müvekkilleri ile kurmuş olduğu mükemmel ilişkiler sayesinde, müvekkil ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanması hedefinde birleştirebilmektedir.

Dava & Uyuşmazlık Çözümü

Dava & Uyuşmazlık Çözümü

Fevk, hukuki yollara başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için gereken efektif çözümleri sunar.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini koruması gerekliliğini artırmıştır. Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiyede de hızla gelişmiş, fikri mülkiyet hukukunun gelişmesinde katkı sağlamıştır.

İcra & İflas Hukuku

İcra & İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır.

İdare & Vergi Hukuku

İdare & Vergi Hukuku

Fevk, farklı sektörlerde Türkiye'nin öncüsü konumunda olan müvekkillerinin çeşitli idareler ile uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda geniş birikim edinmiş ve bu alanlarda uzmanlaşmıştır.

Fevk Hukuk & Danışmanlık

Hukukun Her Alanında Hizmet

İLETİŞİM